ติดต่อเรา

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311170, 039-328795, 039-301084, 039-327110 โทรสาร 039-313555 อีเมล์ chan.benja@bj.ac.th

Comments