คณะทำงานเข้าเรียนเชิญท่าน ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานเปิดงานฯ

posted Aug 9, 2015, 8:30 PM by Mr.Thanaded Leelerdthanakul   [ updated Aug 24, 2015, 9:30 PM ]
คณะทำดำเนินงานมหกรรมวิชาการ "นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในยุคศตวรรณที่ ๒๑"ฯ  นำโดยท่านผู้อำนวยการวิลิศ สกุลรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เข้าเรียนเชิญท่าน ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘Comments