การประชุมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย

posted Mar 20, 2015, 8:52 PM by Mr.Thanaded Leelerdthanakul   [ updated Aug 24, 2015, 9:36 PM ]
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย วันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคราชพิทยาคม  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


Comments