มหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ประจำปี 2559

posted Sep 5, 2016, 2:48 AM by Mr.Thanaded Leelerdthanakul   [ updated Sep 5, 2016, 2:49 AM ]
มหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ประจำปี 2559
วันที่ 7-9 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
เว็บไซต์ https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/46ict/home
Comments